Geri

Kurumsal Yönetim

İmtiyazlı Paylar

İmtiyaz sahibi paylar A grubu paylardır. A grubu 40 miyon adet nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından genel kurul tarafından seçilir.

ÇEKİNCE

Bu internet sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Pasifik GYO bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilere daire gecikmeler ve eksik veya hatalı bilgilerden internet sitesinin kullanımında doğabilecek zarar veya hasarlardan Pasifik GYO hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Pasifik GYO yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Bu internet sitesi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu internet sitesinde hiçbir şey Pasifik GYO veya Topluluk şirketlerinin hisselerine yatırım yapmaya yönelik değildir. İnternet sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Pasifik GYO ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.